डम्ब बेल र्याक 20pcs

  • Commercial Gym Equipment Dumb Bell Rack

    व्यावसायिक जिम उपकरण डम्ब बेल र्याक

    रेखा: JG-1600

    1602 डम्बेल र्याकले तपाईंको डम्बेलहरूमा फिनिश सुरक्षित गर्न रबर-लेपित काठीहरू समावेश गर्दछ।न्यूनतम मात्रामा भुइँ ठाउँमा १०० पाउण्डसम्म परम्परागत डम्बेलहरूको भण्डारण क्षमतामा अधिकतम दक्षता प्रदान गर्दछ।