डम्ब बेल र्याक 20pcs

  • कमर्शियल जिम उपकरण डम्ब बेल र्याक

    कमर्शियल जिम उपकरण डम्ब बेल र्याक

    रेखा: JG-1600

    1602 डम्बेल र्याकले तपाईंको डम्बेलहरूमा फिनिश सुरक्षित गर्न रबर-लेपित काठीहरू समावेश गर्दछ।न्यूनतम मात्रामा भुइँ स्थानमा 100 पाउन्ड सम्म परम्परागत डम्बेलहरूको भण्डारण क्षमतामा अधिकतम दक्षता प्रदान गर्दछ।